Välkommen till Nybroplans Express!

Vi erbjuder trygga transporter av gasol över hela Storstockholm. Vi säljer också gasol över disk till er som vill hämta själva.

Vårt löfte till våra kunder är att hela tiden arbeta med hög service, säkra transporter och att vara ett föredöme inom marknaden.

Vi tar miljöhänsyn och försöker hela tiden sträva efter att sätta kunden i fokus, oavsett om du kommer som privatperson eller arbetar med stora byggbolag, är återförsäljare, restaurangägare, industriarbetare eller kommer från kommunal verksamhet.

Primagaz
Beställning före kl. 11:00 och få leveransen redan dagen efter.

Öppet: Måndag till fredag 7–16
Helger öppet: Lördagar och söndagar 12–14 t.o.m. augusti.

Stockholmpride-2019

Även i år var vi med i Stockholm Prideparad med vår nya lastbil!

Länge leve kärleken och friheten!

Gårdsbutik

Gårdsbutik Nybroplansexpress
Med allt du behöver för att gasolgrilla, (förutom mat!)
Stora och små gasolgrillar samt tillbehör till bra priser, se mer här →
Nu öppet alla dagar i veckan, hela augusti ut.

VÄLKOMNA!

Mån-fredag 7–16 och helger 12–14

 

Nybroplans Express sprider kärlek och glädje
på Stockholmsgator och torg

Pride-19

Nybroplan Express kör med en av våra fina lastbil i Stockholm Prideparad 2019.

Ses den 3 augusti! Så skapar vi en fantastisk parad tillsammans!

Länge leve kärleken och friheten!

Återförsäljare

Sommaren är äntligen här!
Vi söker fler butiker som vill sälja gasol!
Butiker, båtmackar, varuhus och varulager som behöver gasol och gasolskåp.
Vänligen ta kontakt direkt med Hjalmar Bengtsson Raymond
hjalmar@nybroplansexpress.se
eller 08-121 519 02
Gasolskåp Nybroplansexpress

Gasolpaket special

VP  260 och P  260, 6 st P45 gasolflaskor
För endast 7 000:-

Utkört, ADR och inkoppling ingår. Lämpligt för restauranger, småindustri, byggen etc.
Gasolpaket-P260
Lastbil-fri+loggo

Nu söker vi fler medarbetare

Nybroplans Express har haft ett mycket framgångsrikt 2018 och trenden fortsätter. Vi får en allt större efterfrågan på våra leveranser av gasol, både från nya och gamla kunder. Vi söker ständigt bra medarbetare, är du intreserad att jobba med oss, hör av dig direkt till Hjalmar Bengtsson Raymond på hjalmar@nybroplansexpress.se eller ring på 08-121 519 02.

Vår gårdsförsäljning till hämtpriser!

Välkommen till Kraftvägen 62 i Kungsängen och hämta eller byt din gasolflaska.
Se mer under fliken Produkter och Gasolgrillar/Tillbehör.

Nybroplans Express tänker på miljön.

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på gasol (flytande trycksatt gas). I Sverige kallas LPG för gasol.

LPG används för att beteckna de två kolvätena propan och butan. Gasol är en naturlig biprodukt vid utvinning och bearbetning av naturgas och olja. Gasol utgör ungefär 5 % av den totala råoljan och ses som ett toppdestillat i linje med bensin. Gasol är flytande när det är trycksatt i flaska eller tank. När gasen släpps ut och övergår från flytande till ånga utvidgas den 250 gånger. Det innebär att 1 liter flytande gas blir 250 liter gasånga. Gasol är doftfritt. Dock tillsätts ett doftämne (etylmerkaptan) för att kunna spåra eventuella utsläpp/läckage.

Gasol är fortfarande mest känt som en campingprodukt eller till gasolgrill. Men med rätt teknik kan gasol även användas för att skapa klimatvänlig och kostnadseffektiv uppvärmning.

 

Produktion

Globalt sett kommer ungefär 66 % av gasolen från naturgas och ungefär 34 % kommer från råolja. I Sverige kommer 80% från naturgasutvinning. Eftersom gasol är en naturlig biprodukt innebär det att om den inte används som energikälla går den till spillo. Så länge det produceras olja och naturgas så produceras även gasol.

Miljö

Gasol är säker, miljömässigt försvarbar, kostnadseffektiv och enkel att transportera. Gasol passar perfekt som komplement till förnybar energi.

Gasol är ett av de renaste fossila bränslena och släpper ut betydligt mindre CO2 än t.ex. eldningsolja och kol. Gasol brinner lätt, stabilt och utan sot, samt med förhållandevis små lågor. Avgaserne är till största del CO2 och vatten.

Gasol är godkänt av regeringar över hela världen som ett kolfattigt och lågförorenande bränsle, samt för att det bidrar till bättre luftkvalitet både inom- och utomhus och reducerar mängden drivhusgaser. Tack vare de låga utsläppen, däribland CO2, kväveoxid och svavel, samt låga partikelnivåer hjälper gasol till att skona miljön, jämfört med olja och kol.

 

Användningsområden

Som värme- och energikälla är gasol både effektivt och mycket reglerbart. Det är en flexibel energikälla med hög användbar effekt och låga underhållskostnader. Allt detta gör gasol till en kostnadseffektiv energikälla som är framtidssäker och som enkelt kan kombineras med andra tekniker och energiformer – däribland hållbara energier som solvärme.

Dessutom har gasol många olika användningsområden både i privathushåll och inom industrin, däribland camping, grillning, ogräsbekämpning, terrassvärmning, uppvärmning av bostäder, varmvatten, matlagning, belysning, el-produktion, svetsning, skärning och industriell uppvärmning.