Nybroplans Express – ditt miljövänliga företag

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på gasol (flytande trycksatt gas). I Sverige kallas LPG för gasol.

LPG används för att beteckna de två kolvätena propan och butan. Gasol är en naturlig biprodukt vid utvinning och bearbetning av naturgas och olja. Gasol utgör ungefär 5 % av den totala råoljan och ses som ett toppdestillat i linje med bensin. Gasol är flytande när det är trycksatt i flaska eller tank. När gasen släpps ut och övergår från flytande till ånga utvidgas den 250 gånger. Det innebär att 1 liter flytande gas blir 250 liter gasånga. Gasol är doftfritt. Dock tillsätts ett doftämne (etylmerkaptan) för att kunna spåra eventuella utsläpp/läckage.

Gasol är fortfarande mest känt som en campingprodukt eller till gasolgrill. Men med rätt teknik kan gasol även användas för att skapa klimatvänlig och kostnadseffektiv uppvärmning.

Produktion

Globalt sett kommer ungefär 66 % av gasolen från naturgas och ungefär 34 % kommer från råolja. I Sverige kommer 80% från naturgasutvinning. Eftersom gasol är en naturlig biprodukt innebär det att om den inte används som energikälla går den till spillo. Så länge det produceras olja och naturgas så produceras även gasol.

Miljö

Gasol är säker, miljömässigt försvarbar, kostnadseffektiv och enkel att transportera. Gasol passar perfekt som komplement till förnybar energi.

Gasol är ett av de renaste fossila bränslena och släpper ut betydligt mindre CO2 än t.ex. eldningsolja och kol. Gasol brinner lätt, stabilt och utan sot, samt med förhållandevis små lågor. Avgaserna är till största del CO2 och vatten.

Gasol är godkänt av regeringar över hela världen som ett kolfattigt och lågförorenande bränsle, samt för att det bidrar till bättre luftkvalitet både inom- och utomhus och reducerar mängden drivhusgaser. Tack vare de låga utsläppen, däribland CO2, kväveoxid och svavel, samt låga partikelnivåer hjälper gasol till att skona miljön, jämfört med olja och kol.

Användningsområden

Som värme- och energikälla är gasol både effektivt och mycket reglerbart. Det är en flexibel energikälla med hög användbar effekt och låga underhållskostnader. Allt detta gör gasol till en kostnadseffektiv energikälla som är framtidssäker och som enkelt kan kombineras med andra tekniker och energiformer – däribland hållbara energier som solvärme.

Dessutom har gasol många olika användningsområden både i privathushåll och inom industrin, däribland camping, grillning, ogräsbekämpning, terrassvärmning, uppvärmning av bostäder, varmvatten, matlagning, belysning, el-produktion, svetsning, skärning och industriell uppvärmning.

solros

BioGasol i Sverige

Minskningen av koldioxidutsläppen är en mycket viktig fråga som står högt på agendan i Sverige. Sverige har som mål att minska utsläppen med 40% fram till år 2020 räknat från 1990 och att vara helt utsläppsneutralt år 2050. Därför har det aldrig varit viktigare för Primagaz att kunna erbjuda sina kunder ett miljövänligt alternativ.

Vad är BioGasol?
BioGasol är en grönare typ av Gasol. Vanlig Gasol utvinns som en biprodukt vid raffinering av naturgas och olja, BioGasol är däremot producerat av avfall från jord- och skogsbruket, livsmedelsindustrin samt vegetabiliska oljor. Därför är BioGasol en hållbar produkt som minskar CO2 utsläppen.

Hur vet jag om min flaska innehåller BioGasol?
I framöver kommer alla Primagaz lättviktsflaskor (PK5 och PK10) att säljas med ett ”book and claim” förfarande liknande de som används för grön elektricitet. Vilket innebär att vi för varje såld flaska köper vi in BioGasol i en mängd som motsvarar 20% av flaskans innehåll

Vad är fördelen med produkten?
Miljöpåverkan under tillverkningen betydligt lägre då CO2 utsläppen är mindre. Kort sagt är det en miljövänligare lösning.

Brinner produkten dåligt / bättre?
Nej, prestanda på produkten är helt identisk med traditionell gasol – den kemiska formeln är exakt lika dvs det är samma kolkedja.

Den brinner kort sagt lika enkelt, stabilt och sotfritt som traditionell gasol.

När lanseras den nya produkten på marknaden
Under slutet av maj, början av juni kommer de första levereras att ske. Veckorna därefter kommer produkten att vara tillgänglig hoa alla våra återförsäljare.

Varför säljer ni den bara som en blandning av 20% BioGasol.
BioGasol är dyrare att producera än traditionell gasol, samtidigt är det en ny produkt. Därför är den tillgängliga volymen BioGasol begränsad. Med en mix av 20% kan vi se till att produkten finns tillgänglig för alla våra kunder, och med samma pris som traditionell gasol.

Kommer det också att finnas en 100% BioGasol
För närvarande lanseras BioGasol endast i flaskor som en 20% mix, men vi
hoppas kunna öka andelen BioGasol i framtiden och därigenom öka andelen miljövänlig gasol.

Varför lanseras i BioGasol?
Primagaz är en del av SHV Energy, ett internationellt företag som har en övergripande strategi med klara mål vad gäller minskningen av CO2 utsläpp på global nivå. Lanseringen av BioGasol bidrar till minskningen av CO2 utsläppen och bidrar därför till den övergripande strategin.

BioGasol
BioGas